در سری مقالات سفر به دنیای ارزهای دیجیتال قصد داریم شمارا با خود همراه کنیم تا به طور کل با این دنیا و قوانین آن آشنا شوید.

مهم ترین ترین سوال برای شروع هر کسب و کار و یادگیری یک مهارت دلیل اصلی ما برای پرداختن به آن است،اینکه چرا باید با بورس آشنا شویم.