14 حجم مبنا چیست؟

حجم مبنا حداقل تعداد سهام یک شرکت می باشد که در طول روز باید معامله شود تا قیمت پایانی بتواند بطور کامل با قیمت آخرین معامله در محدوده دامنه نوسان تطبیق پیدا کند.

4 مزایای بورس برای شرکت ها

در این مقاله قصد داریم تا در مورد این موضوع که چرا شرکت ها علاقه مند به حضور در بورس هستند بحث کنیم. این که بورس میتواند برای شرکت هاچه مزیت هایی داشته باشد تا آن ها را تشویق کند تا وارد ان شوند.

24 ریسک چیست؟

ریسک یکی از موارد مهم در جهت سرمایه گذاری عاقلانه در بورس است.تا ما بدانیم چه مواردی برای ما خطرناک بوده اما در عین حال سود آن نیز بیشتر است.