علیرضا مرادی

سرمایه گذار، مشاور و مدرس بازار سرمایه(بورس، ارزدیجیتال،فارکس)

PE 18 چیست؟

کلمه ی کاربردی بعدی در سومین گام آشنایی با واژه ی PE است تا بدانیم مفهوم آن چه هست و برای چه از آن استفاده می شود.

DPS 17 چیست؟

یکی دیگر از مفاهیمی که شاید در لقت معنی خاصی را منتقل نکند. DPS است.
در این مقاله به طور کل با این مقوله آشنا خواهید شد.

EPS 16 چیست؟

یکی از واژه های بیگانه که بسیار از بورس بازان میشویم کلماتی از این قبیل است.بیایید با آن ها آشنا شویم و معنی فارسی آنها را بفهمیم.