علیرضا مرادی

سرمایه گذار، مشاور و مدرس بازار سرمایه(بورس، ارزدیجیتال،فارکس)

30 بهترین راه تشکیل سبد سرمایه کم ریسک

موفقیت در بازار سهام شرکت‌ها مانند هر بازار دیگری نیاز به انتخاب یک رویکرد مناسب و حفظ نظم فکری دارد. بدون این‌ها، سرمایه گذاری تنها خرید و فروش‌های بدون برنامه‌ای خواهد بود که سود یا زیان سرمایه گذار را بیشتر به بخت و اقبال وابسته می‌سازد