علیرضا مرادی

سرمایه گذار، مشاور و مدرس بازار سرمایه(بورس، ارزدیجیتال،فارکس)